Uitnodiging Jaarvergadering 21 september

Uitnodiging Jaarvergadering SSV

Beste ereleden, leden van verdiensten, leden, sponsors en vrijwilligers,

Op vrijdag 21 september om 20:00 uur houden we de jaarvergadering van SSV met aansluitend een borrel om de start van het seizoen te vieren. Zoals altijd na de jaarvergadering zijn de eerste drie rondjes van SSV!

Dit jaar dus op VRIJDAG omdat de donderdagavond na 21:30 voor velen als een bezwaar werd ervaren. We gaan het proberen.

Ook nieuw is dat de mail verstuurd is via Sportlink. We hebben gemerkt dat er een heel aantal mensen de nieuwsbrief in de spamfolder vinden, afgemeld zijn of door gedateerde mailadressen missen. Het jaarverslag en de uitnodiging hiervoor is voor de club een statutair belangrijk onderwerp en daarom sturen we deze nu door via Sportlink. Hierin staan al onze leden en vrijwilligers zodat iedereen dus onze verantwoording kan ontvangen.

De verslagen kun je lezen via deze link Verslagen.

Tot vrijdag!

Jeroen Klooster (Secretaris) en Bart Torenvlied (Voorzitter)

Agenda ledenvergadering S.S.V.

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen d.d. 2 november 2017
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslagen
 5. Financieel verslag, vaststellen begroting en vaststelling contributie
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie
 8. Bestuursverkiezing
 9. Introductie zaalvoetbal
 10. Samenwerking Sporting S
 11. Introductie fysio de Praktijk
 12. Nieuwe website
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Einde avond 23:00 uur