Lidmaatschap

Contributie

Onderstaand een overzicht van de contributie over seizoen 2019 / 2020 welke is vastgesteld in de jaarvergadering van 26 september 2019.

Lid worden?

Zie voor het aanmeldingsformulier van de (zaal)voetbal: aanmeldingsformulier (zaal)voetbal.

Zie voor het aanmeldingsformulier van de handbal: aanmeldingsformulier handbal.

Lever het formulier vervolgens in bij het wedstrijdsecretariaat van de betreffende afdeling, scan het formulier in en mail het naar de betreffende afdeling of stop het in de brievenbus bij SSV:

 • Handbal: Familie Vijn – Morgen 14, 1841 ED Stompetoren; ssv@handbal.nl
 • Voetbal:
  • Senioren: Jeroen Klooster – Buitenkruier 76, 1841 ER Stompetoren; secretaris@ssvstompetoren.nl
  • Jeugd: Björn Roselaar – Morgen 41, 1841 EE Stompetoren; broselaar@online.nl
 • Zaalvoetbal: Koos Schouten – Singel 13, 1841 GT Stompetoren; koosschouten2011@hotmail.com
Handbal Voetbal Zaalvoetbal
kabouters (4-5 jaar)27,-6 jaar incl. kabouters40,-Volledig lid90,-
6 jaar62,-7 t/m 9 jaar72,-Jeugdlid52,50
7 t/m 9 jaar104,-10 t/m 12 jaar100,-Reserve lid50,-
10 t/m 12 jaar132,-13 t/m 15 jaar114,-Niet spelend lid42,50
13 t/m 15 jaar145,-16 t/m 18 jaar138,-
16 t/m 18 jaar163,-Senioren144,-
Dames Senioren177,-Niet spelende, wel trainende, leden65,-
Dames Midweek144,-Niet spelende leden25,-
Niet spelende leden25,-

Peildatum leeftijd
31 december van het jaar waarin het seizoen aanvangt; derhalve leeftijd per 31 december 2019 voor seizoen 2019/2020.

Inning contributie
De contributie wordt met behulp van ClubCollect geind. ClubCollect stuurt het lid jaarlijks een bericht. Via dit bericht kan er een keuze gemaakt worden om in termijnen (tegen een geringe vergoeding) te betalen of in een keer via Ideal. Het bericht zal normaliter in oktober van elk seizoen aan de leden worden verzonden. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het seizoen is de gehele contributie verschuldigd.

Mocht u voor de betaling van de contributie gebruik willen maken van de Alkmaar Pas dan is dat mogelijk. Dit s.v.p. vooraf melden aan de penningmeester.

Heeft u nog vragen omtrent de contributie neemt u dan even contact op met de penningmeester Jurgen Schaap, bereikbaar op telefoonnummer 06-30207954. Per mail penningmeester@ssvstompetoren.nl.

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door vóór 1 mei van het lopende seizoen door een mail te sturen naar de betreffende wedstrijdsecretaris.

 • Handbal: ssv@handbal.nl
 • Voetbal:
  • Senioren: jeroen.klooster@quicknet.nl
  • Jeugd: broselaar@online.nl
 • Zaalvoetbal: koosschouten2011@hotmail.com

Overschrijving naar SSV – (zaal)voetbal
Als u op dit moment nog lid bent van een andere (zaal)voetbalclub, dan heeft uw een overschrijvingsformulier van de KNVB nodig. Het overschrijvingsformulier dient voor 15 mei van het lopende seizoen bij de secretaris te zijn ingeleverd, indien u volgend seizoen voor SSV wilt (zaal)voetballen. Er zijn slechts enkele redenen op grond waarvan de KNVB tussentijds overschrijving verleent (zoals verhuizing of verandering van werkkring, waardoor (zaal)voetballen bij uw huidige vereniging niet meer tot de mogelijkheden behoort).

Overschrijving naar SSV – handbal
Als u op dit moment nog lid bent van een andere handbalvereniging, dan heeft uw een overschrijvingsformulier van de NHV nodig. Het overschrijvingsformulier dient voor 15 mei van het lopende seizoen bij de secretaris te zijn ingeleverd, indien u volgend seizoen voor SSV wilt handballen. Er zijn slechts enkele redenen op grond waarvan de NHV tussentijds overschrijving verleent (zoals verhuizing of verandering van werkkring, waardoor handballen bij uw huidige vereniging niet meer tot de mogelijkheden behoort).

Bankrekening SSV
Rabobank Alkmaar en Omstreken NL 73 RABO 0357 9503 72