Lidmaatschap

Lidmaatschap

Lid worden?
Iedereen is van harte welkom om bij SSV te komen handballen en/of (zaal)voetballen. Een lidmaatschap kan gedurende het gehele seizoen aangegaan worden door het aanmeldingsformulier in te vullen.

  • handbal: vul het aanmeldingsformulier handbal in en mail dit (samen met een pasfoto) naar handbal@ssvstompetoren.nl of stop het in de brievenbus bij de Familie Vijn (Morgen 14, 1841 ED Stompetoren).
  • (zaal)voetbal: voor de afdeling (zaal)voetbal gaat de inschrijving digitaal via de site van de KNVB: www.knvb.nl/doe-mee/

Contributie
Onderstaand een overzicht van de contributie over seizoen 2022 / 2023 welke is vastgesteld in de jaarvergadering van 29 september 2022.

Handbal Voetbal Zaalvoetbal
kabouters (4-6 jaar)45,-6 jaar incl. kabouters40,-Volledig lid90,-
7 t/m 10 jaar104,-7 t/m 9 jaar72,-Jeugdlid52,50
11 - 12 jaar132,-10 t/m 12 jaar100,-Reserve lid50,-
13 - 14 jaar145,-13 t/m 15 jaar114,-Niet spelend lid42,50
15 t/m 18 jaar163,-16 t/m 18 jaar138,-
Dames Senioren177,-Senioren144,-
Dames Midweek144,-Niet spelende, wel trainende, leden65,-
Reservelid65,-Niet spelende leden25,-
Niet spelende leden25,-

Peildatum leeftijd
31 december van het jaar waarin het seizoen aanvangt; derhalve leeftijd per 31 december 2022 voor seizoen 2022/2023.

Inning contributie
De contributie wordt met behulp van ClubCollect geind. ClubCollect stuurt het lid jaarlijks een bericht. Via dit bericht kan er een keuze gemaakt worden om in termijnen (tegen een geringe vergoeding) te betalen of in een keer via Ideal. Het bericht zal normaliter in oktober van elk seizoen aan de leden worden verzonden. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het seizoen is de gehele contributie verschuldigd.

Contributie via de AlkmaarPas

Is je inkomen tot 120% van het minimum-inkomen? Dan krijg je van de Gemeente Alkmaar gratis een AlkmaarPas. Op deze pas staan tegoeden die je ook kunt inzetten om te sporten bij SSV. Voor meer informatie en het aanvragen van de Alkmaarpas klik hier >>.

Mocht u voor de betaling van de contributie gebruik willen maken van de Alkmaarpas dan is dat mogelijk. Dit s.v.p. vooraf melden aan de penningmeester.

Heeft u nog vragen omtrent de contributie neemt u dan even contact op met de penningmeester Jurgen Schaap (06-30207954 / penningmeester@ssvstompetoren.nl).

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd door vóór 1 mei van het lopende seizoen door een mail te sturen naar de betreffende wedstrijdsecretaris.

  • Handbal: ssv@handbal.nl
  • Voetbal / Zaalvoetbal: secretaris@ssvstompetoren.nl

Let op: bij opzeggingen na 1 mei van het lopende seizoen wordt een deel van de contributie in rekening gebracht.

Overschrijving naar SSV – handbal
Als u op dit moment nog lid bent van een andere handbalvereniging, dan heeft uw een overschrijvingsformulier van de NHV nodig. Het overschrijvingsformulier dient voor 15 mei van het lopende seizoen bij de secretaris te zijn ingeleverd, indien u volgend seizoen voor SSV wilt handballen. Er zijn slechts enkele redenen op grond waarvan de NHV tussentijds overschrijving verleent (zoals verhuizing of verandering van werkkring, waardoor handballen bij uw huidige vereniging niet meer tot de mogelijkheden behoort).

Bankrekening SSV
Rabobank Alkmaar en Omstreken NL 73 RABO 0357 9503 72