Vrijwilligers

Vrijwilligers

SSV is geen commerciële aanbieder van sport. Wij zijn een vereniging van actieve leden die elkaar op de vereniging ontmoeten en samen sport bedrijven. Meestal is dat recreatief en soms, als de groep zich daarvoor leent, meer competitief. Het organiseren doen we dan ook met zijn allen. Bij SSV is iedereen een vrijwilliger!

Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen evenveel of hetzelfde moet doen. Dan kan niet en dat hoeft niet. Er zijn bij SSV een aantal vrijwilligerstaken die we ‘verplicht’ met zijn allen invullen:

  1. voor leden van 16 jaar en ouder meedraaien in de zondag kantinedienst
  2. voor ouders van jeugdleden meedraaien in de zaterdag kantinedienst

Daarnaast zijn er nog veel meer taken die uitgevoerd moeten worden. Sommige taken leggen zo’n beslag op de mensen dat dit betekent dat ze vrijgesteld zijn van de kantinedienst. Dit zijn bestuurders, scheidsrechters, leiders van een jeugdteam, trainers en de schoonmakers.

Vrijwilligerstaken zijn niet afkoopbaar en op het niet opkomen dagen voor de kantinediensten staan sancties (boete).

Vacatures:

Op dit moment zijn we actief op zoek naar een aantal vrijwilligers voor de volgende taken:

1. SPOED: Coordinator grote-club-actie: In juni bestellen van ‘boekjes’ obv (jeugd) leden. Verzinnen actie. In begin septeber uitdelen boekjes aan leiders jeugdteams. Opvolgen bij leiders en eventuele vragen beantwoorden. Zekerstellen ontvangst van de boekjes. Online verwerken en controleren  van de loten. Terugkoppelen uitkomst loten actie.

Contact opnemen kan met: Mariska Offeringa-Klooster

2. Schoonmakers: aIs lid van een ploeg en maakt 1x in de 5 weken de kantine schoon. Dit duurt ongeveer een uur.

Contact opnemen kan met Afke Bleumers

3. Jeugdscheidsrechters: Fluit wedstrijden voor de voetbal junioren tot en met en JO15.

Contact opnemen kan met Bjorn Roselaar

4. Seniorenscheidsrechters: Fluit wedstrijden voor de voetbal JO17, JO19 en senioren met uitzondering van SSV1.

Contact opnemen kan met Jeroen Klooster

5. Scheidsrechtercoordinator_Voetbal: Is verantwoordelijk voor bijhouden KNVB spelregels en delen met leden en scheidsrechters. Leidt scheidsrechters op. Stelt 2x per jaar de planning op met alle scheidsrechters

Contact opnemen kan met Jeroen Klooster

Rollen:

In dit overzicht staan de vrijwilligersrollen kort beschreven.

Bestuurder Vrijwilligersrol Korte omschrijving Vrijstelling
Voorzitter Voorzitter Eindverantwoordelijke voor SSV. Leidt de vergaderingen. Representeert SSV. Ja
Vertrouwenspersoon “een veilige plek” en het NOC&NSF schrijven voor dat een vereniging een vertrouwenspersoon hebben waar leden heen kunnen voor vragen, advies of melding. Liefst iemand met kennis van en een netwerk in de zorg. Nee
Erelid Leden die SSV tot in de kern van de vereniging hebben bepaald of vertegenwoordigd. Nee
Lid van verdienste Leden met uitzonderlijke verdiensten voor SSV Nee
Penningmeester Penningmeester Verantwoordelijk voor uitvoeren van betalingen, uitsturen facturen, opstellen begroting en financiele raportage Ja
Kascontrolecommissie Controleert 1x per jaar de boeken. Paar uur inlezen en 1x een avond overleggen. Aanwijzing gebeurd op de jaarvergadering Nee
Secretaris Secretaris Verantwoordelijk voor de (niet financiele) administratieve en communicatieve processen van SSV. Ja
VOG & AVG coordinator VOG & AVG eisen moeten onderhouden worden.
VOG:
“een veilige plek” schrijft voor dat volwassenen die een ‘gezagspositie’ hebben tov kinderen een VOG kiunnen overleggen. Dit is een officieel document dat de vereniging kan initieren voor de betreffende leden. Dit moet via een speciale website en vereist een e-verificatie (Digi_ID voor bedrijven). De lijst moet bijgehouden en opgevolgd worden.
AVG: vrijwilligers moeten een verklaring ondertekenen dat ze de SSV AVG eisen onderschrijven. De lijst moet bijgehouden en opgevolgd worden.
Nee
Sectie-seniorenvoetbal Bestuurslid-Seniorenvoetbal Eindverantwoordelijke voor Seniorenvoetbal. Leidt de sectie en is lid van het algemeenbestuur. Ja
Wedstrijdsecretaris_Sr Coordineert de wedstrijden en wijzigingen in sportlink en in mail/telefoon/KNVB. Stelt zeker dat er scheidsrechters zijn. Controleert de kleedkamerindeling van de wedstrijden zeker in sportlink. Ja
Scheidsrechtercoordinator_VB Is verantwoordelijk voor bijhouden KNVB spelregels en delen met leden en scheidsrechters. Leidt scheidsrechte rs op. Stelt 2x per jaar de planning op met alle scheidsrechters Ja
SeniorenScheidsrechter Fluit wedstrijden voor de voetbal senioren en JO17 en JO19. Ja
Sportlinkbeheerder_VB Administreert de leden voor voetbal in sportlink, samenwerkingen, machtigingen e.d. Stelt de initiele kleedkamerindeling op. Ja
Hoofdtrainer Is verantwoordelijk voor het trainen en coachen van het hoofdteam. Traint minstens het oudste jeugdteam (JO19). Ja
Coordinator SSV1 Is de SSV leider naast de hoofdtrainer die zaken rond het team regelt. Ja
Assistent Trainer SSV1 Assisteert de hoofdtrainer op de trainingen Ja
Verzorger SSV1 Is de verzorger van het eerste Nee
Vlagger SSV1 Vlagt wedstrijden van SSV1 thuis en uit Nee
Seniorencoach Is coach van SSV seniorenteam Nee
Sectie-jeugdvoetbal Bestuurslid-Jeugdvoetbal Eindverantwoordelijke voor Jeugdvoetbal. Leidt de sectie en is lid van het algemeenbestuur. Ja
Wedstrijdsecretaris_Jeugd Coordineert de wedstrijden en wijzigingen in sportlink en in mail/telefoon/KNVB. Stelt zeker dat er scheidsrechters zijn. Controleert de kleedkamerindeling van de wedstrijden zeker in sportlink. Ja
Jeugdscheidsrechter Fluit wedstrijden voor de voetbal junioren tot en met en JO15. Ja
Hoofdjeugdtrainer Is verantwoordelijk voor het trainen en coachen van de JO13, JO15 en JO17. Stuurt en begeleid trainers voor de JO7, JO9 en  JO11Traint minstens het oudste jeugdteam (JO19). Ja
Jeugdtrainer Geeft 2x per week training aan JO7 – JO11 Ja
Jeugdcoach Is leider van een jeugdteam Ja
Sectie-zaalvoetbal Bestuurslid-Zaalvoetbal Eindverantwoordelijke voor Zaalvoetbal. Leidt de sectie en is lid van het algemeenbestuur. Ja
Wedstrijdsecretaris_ZVB Coordineert de wedstrijden en wijzigingen in sportlink en in mail/telefoon/KNVB. Ja
Sportlinkbeheerder_ZVB Combi met VB senioren? Ja
Sectie-handbal Bestuurslid-Handbal Eindverantwoordelijke voor Handbal. Leidt de sectie en is lid van het algemeenbestuur. Ja
Wedstrijdsecretaris_HB Coordineert de wedstrijden en wijzigingen in sportlink en in mail/telefoon/NHV. Stelt zeker dat er scheidsrechters zijn. Controleert de kleedkamerindeling van de wedstrijden zeker in sportlink. Ja
Scheidsrechtercoordinator_HB Is verantwoordelijk voor bijhouden NHV spelregels en delen met leden en scheidsrechters. Leidt scheidsrechte rs op. Stelt 2x per jaar de planning op met alle scheidsrechters Ja
Handbalscheidsrechter Fluit wedstrijden voor de handbal Ja
Sportlinkbeheerder Administreert de leden voor voetbal in sportlink, samenwerkingen, machtigingen e.d. Stelt de initiele kleedkamerindeling op. Ja
Hoofdtrainer Is verantwoordelijk voor het trainen en coachen van het hoofdteam. Traint minstens het oudste jeugdteam (A). Ja
Handbaltrainer Geeft 2x per week training aan F t/m B Ja
Handbalcoach Is leider van een SSV HB team Ja
Accommodatiecommissie Bestuurslid-Accommodatie Eindverantwoordelijke voor de Accommodatie. Leidt de commissie en is lid van het algemeenbestuur. Ja
Onderhoud-club Ook bekend als VUT-club. Doet 1x per week (klein) onderhoudswerk op de accommodatie em maken de kleedkamers schoon. Ja
ICT en Scorebord Onderhouden de ICT (PC, TV/Moniotren, Serverkast, Modem, etc.) en scorebord van SSV. Beheert Google (drive) en Hosting2Go (mail en domeinnaam). Nee
Fysio Op dit moment geen vrijwilliger Ja
Coordinator Schoonmaak Stelt de planning op en is aanspreekpunt voor de schoonmaak ploegen. Regelt dat materialen aangevuld worden Ja
Schoonmaak Is lid van een ploeg en maakt 1x in de 5 weken de kantine schoon. Dit duurt ongeveer een uur. Ja
Zaterdagplanning & Coordinator Stelt 2x per jaar de planning op en is aanspreekpunt voor de zaterdag terreindienst en ouders voor de zaterdag kantinedienst. Ouders regelen zelf wanneer ze niet kunnen en moeten ruilen. Stuurt wekelijks een herrinneringsmail uit aan de betreffende ouders. (Mogelijkheid om dit te automatiseren?) Ja
Zondagplanning & Coordinator Stelt 1x per jaar de planning op en is aanspreekpunt voor de zondag terrein(bestuurs)dienst en de zondag kantinedienst. Leden regelen zelf wanneer ze niet kunnen en moeten ruilen. Stuurt wekelijks een herrinneringsmail en whatsapp uit aan de betreffende leden. Ja
Donderdagplanning & Coordinator Stelt 1x per jaar de planning op en is aanspreekpunt voor de donderdag  kantinedienst. Leden regelen zelf wanneer ze niet kunnen en moeten ruilen. Nee
Omroeper Annonceert op zondagmiddag bij thuiswedstrijden van SSV1 de spelers van de thuis en uit club. Nee
Terreindienst Zaterdag Is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de accommodatie tijdens de zaterdagwedstrijden. Opent de accommodatie, haalt de kas op, ontvangt de kantinedienst, ontvangt/is aanspreekpunt voor de clubs. Sluit af. Ja
Terrein(Bestuurs)dienst Zondag Is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de accommodatie tijdens de zondagwedstrijden. Opent de accommodatie, haalt de kas op, ontvangt de kantinedienst, ontvangt/is aanspreekpunt voor de clubs. Sluit af. Ja
Sponsorcommissie Bestuurslid-Sponsoring Eindverantwoordelijke voor de sponsoren en donateurs. Leidt de commissie en is lid van het algemeenbestuur. Ja
Sponsorcommissie Verkrijging en verantwoording van/aan sponsoren. Opstellen (standaard) sponsorovereenkomsten. Coordineren shirt, Bord en Scherm sponsoren. Organiseren acties. Nee
Coordinator Donateursactie Verzinnen, uitvoeren en opvolgen van een SSV donateursactie Nee
Coordinator Grote-club-actie In juni bestellen van ‘boekjes’ obv (jeugd) leden. Verzinnen actie. In begin septeber uitdelen boekjes. Opvolgen bij leiders en eventuele vragen. Zekerstellen ontvangst van de boekjes. Online verwerken en controleren  van de loten. Terugkoppelen uitkomst loten actie. Nee
Lotenverkoper Verkopen van loten voor verloting bij wedstrijden SSV1 en tijdens evenementen als Volleybal Nee
Velden-, en materialencommissie Bestuurslid-Velden&Materialen Eindverantwoordelijke voor het verzamelen en bestellen van de materialen bij de secties en commissies. Nee
Consul Verantwoordelijk voor het (af) keuren van de velden tbv KNVB. Officiele KNVB rol Nee
Groundsman Verantwoordelijk voor de velden en lijnen voetbal en handbal Ja
EHBO Coordinator Controleert 3x per jaar de EHBO koffer in de accommodatie en vult deze aan Nee
Kantinecommissie Kantinebeheerder Eindverantwoordelijke voor kantine. Heeft de juiste papieren. Houd de voorraad bij. Besteld en coordineert de leverancier(s). Nee
Bardienst Groep voor niet reguliere vervulling van bardienst tijdens evenementen/acties Nee
Snoepzakjes Knoopt de (voorraad) grote en kleine zakjes snoep voor de verkoop Nee
Aankledingsteam Kleed de kantine aan. Versiert de kantine voor: Kerst en Pasen Nee
PR/Communicatie Website/Facebook Bestuurslid-PR/Website Eindverantwoordelijke voor de PR en website/FB en relatie met Xyto (web hosting). Nee
Webbeheerder Beheerder van de  Website en Facebook. Nee
Nieuwsbriefredacteur Maakt 3 keer per jaar een nieuwsbrief met daarin de belangrijkste informatie. Nee
Activiteitencommissie Bestuurslid-Activiteiten Verantwoordelijk voor de organisatie van evenementen ter bevoordering van de levendigheid van de vereniging naast het sporten. Stimuleert en ondersteund de activiteiten teams. Activiteiten teams organiseren de activiteiten zelfstandig! Ja
Volleybal team Organiseert het SSV Buurt volleybaltoernooi 2x vrijdagavond – draaiboek? Nee
Jeugdweekend team Organiseert het SSV jeugdweekend – draaiboek? Nee
Jeugdtoernooi team Organiseert het SSV jeugdtoernooi VB en HB – draaiboek? Nee
Oliebollentraining team Organiseert de oliebollentraining volgens het draaiboek. Nee