Uitnodiging ledenvergadering 2023

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de ledenvergadering 2023.

  • Datum: donderdag 12 oktober
  • Tijd: 21.00 uur
  • Locatie: kantine SSV
    als altijd zijn de eerste twee rondjes na de vergadering voor onze rekening

Vergaderstukken:

  • Agenda (klik hier)
  • Notulen 29 september 2022 (klik hier)
  • Jaarverslag (klik hier)
  • Financieel jaarverslag (wordt tijdens de jaarvergadering gepresenteerd)

Met sportieve groet en hopelijk tot volgende week,

Dagelijks bestuur SSV

Jurgen Schaap (penningmeester), Jeroen Klooster (secretaris) en Mariska Offeringa-Klooster (voorzitter)