Trainingsactiviteiten jeugd t/m 18 jaar herstart!

Vanaf dinsdag 5 mei tot en met zaterdag 27 juni aanstaande herstarten we de trainingen voor de jeugd tot en met 18 jaar op het SSV complex. Om hiervoor groen licht te krijgen, hebben we als bestuur een plan geschreven welke inmiddels door de gemeente Alkmaar is goedgekeurd (klik hier). Wij verzoeken zowel de trainers als de ouders en spelers om zich te houden aan de gestelde spelregels. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten:

Aangepast trainingsschema

In het COVID-trainingsschema (klik hier) vind je de trainingsdatum en -tijd van je eigen team(s). We hebben zoveel als mogelijk rekening gehouden met de normale trainingstijd, maar zijn gezien de voorwaarden die het RIVM stelt, gehouden aan bepaalde regels zoals o.a. een ingelaste pauze tussen de trainingswissels om groepsvorming tegen te gaan.

Verder zijn er specifieke regels voor de jeugd tot en met 12 jaar c.q. de jeugd van 13 tot en met 18 jaar. Voor de jeugd vanaf 13 jaar geldt bijvoorbeeld dat zij altijd 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dat zij geen afstand hoeven te houden tussen hun leeftijdsgenoten. Wel geldt dat er altijd minimaal 1,5 meter afstand moet zijn tussen de trainer en de spelers. Dit geldt uiteraard ook voor de jeugd vanaf 13 jaar. Om die reden dragen alle trainers een hesje met een tekst erop.

Verder is het verboden om de spelers van de oudere jeugd met de jongere jeugd te laten spelen. Andersom is het wel mogelijk. Deze jongere spelers moeten zich echter wel aan de spelregels van de oudere jeugd houden. Ook is het niet toegestaan dat ouders op het complex aanwezig zijn en dien je na de training meteen weer naar huis te gaan. De kleedkamers en de kantine zijn gesloten. Toiletbezoek en het wassen van de handen dient thuis te gebeuren.

Afmelden bij de trainer

Uiteraard is deelname aan de trainingen geen verplichting. Als spelers het niet zien zitten om mee te trainen, dan is dat hun goed recht. Wel is het van belang dat de trainers weten hoeveel spelers er bij de training aanwezig zijn. De spelers dienen zich derhalve wel af te melden voor de training.

Wij wensen iedereen een sportieve en plezierige trainingsperiode toe. Fijn dat we dit seizoen op een passende manier kunnen afsluiten!

Met sportieve groet,

Het bestuur