Aangescherpte huisregels SSV-complex per 29-9-2020

Behalve de al langer geldende maatregelen (1,5 meter afstand, toepassen van goede handhygiëne en bij klachten thuisblijven) zijn vanaf dinsdag 29 september 2020 de volgende maatregelen van kracht:

– Géén publiek bij trainingen en wedstrijden

Een van de belangrijkste maatregelen die is afgekondigd is dat er geen publiek meer langs de lijn mag staan tijdens de trainingen en de wedstrijden. Voor de jeugdspelers betekent dit dat zij vanaf de 1e poort zelfstandig naar de training of wedstrijd gaan. Naast de spelers zelf zijn per wedstrijd alleen de coach/begeleider en scheidsrechter aanwezig.

– Chauffeurs uitspelend teams = begeleiding

Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 17 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding en mogen dus blijven kijken naar de wedstrijd. Verzoek aan uitspelende teams die op het SSV-complex moeten spelen om met zo min mogelijk auto’s te komen.

– Kleedkamers

De kleedkamers blijven open. Wel geldt er bij spelers van 18 jaar en ouder een maximum aantal spelers dat tegelijkertijd in de kleedkamer mag. Bij het indelen van de kleedkamers wordt hier zo veel als mogelijk rekening mee gehouden.

– Kantine

De kantine blijft gesloten. In de rust staat er wel thee / limonade klaar voor de spelers, teambegeleiders en scheidsrechters.

– Toilet

Er kan gebruik gemaakt worden van de toiletten bij de kleedkamers: maximaal één persoon heeft toegang tot de toiletruimte; is het toilet bezet? Wacht dan even buiten op de gang.

– Terrein-/bestuursdienst heeft ALTIJD gelijk

Tijdens de wedstrijden is er een terreindienst (zaterdag) of bestuursdienst (zondag) aanwezig om toe te zien op bovenstaande. Volg hun aanwijzingen ten alle tijden op. Hierbij geldt: deze persoon heeft ALTIJD gelijk!

Wij snappen allemaal dat dit een vervelende en voor SSV ongebruikelijke manier is om jullie welkom te heten op ons complex, maar alleen op deze manier kunnen wij het samen mogelijk maken om te blijven sporten op ons complex.

Wij rekenen op jullie begrip en medewerking in deze bijzondere tijden en hopen snel ook weer publiek langs de lijnen te verwelkomen.

Met sportieve groet,

Het bestuur van SSV